Mastcellerelaterte diagnoser kan gi utfordringer utover selve diagnosen. Her er noe av det man bør være oppmerksom på:

Kirurgi, narkose, tannbehandling


For noen pasienter er det økt risiko for alvorlige reaksjoner i forbindelse med narkose og tannbehandling. Dette gjelder pasienter som har hatt blodtrykksfall eller allergisjokk (=anafylaktisk sjokk). Det er grunn til å være særlig oppmerksom når man får nye medisiner, og særlig medisiner som gis med sprøyte (intravenøst, intramuskulært).

Dersom det er økt risiko for reaksjoner, bør inngrepet/behandlingen planlegges nøye, og alt helsepersonell bør være informert om tilstanden og forhold som kan utløse anfall. Behovet for forbehandling bør vurderes.

Forbehandling.

Kvelden før operasjon/tannbehandling kan det gis antihistamin (H1 og H2-blokker). Operasjonsdagen gjentas antihistaminer, med tillegg av førstegenerasjons antihistamin og steroider.


Risikosituasjoner kan være:

Narkose i forbindelse med operasjoner

Tannbehandling

Røntgenundersøkelser med kontrastmiddel

Fødsel

Vaksiner

 

Andre situasjoner der det er økt risioko for alvorlige reaksjoner:

Vepsestikk

Hoggormbitt

Hundebitt

Pasienter alvorlige allergiske reaksjoner bør alltid ha epipenn, og pasienter med risiko for blodtrykksfall eller besvimelse bør ha en

lett synlig advarsel, som for eksempel en SOS-brikke - kan kjøpes hos Life eller Apotek.