SSD's hjørne


Mastocytoseforeningen ønsker å ha et tett samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser. Her vil dere etterhvert finne nyttig informasjon fra senteret.

Senter for Sjeldne Diagnoser ønsker å få oversikt over alle som har en mastcelle relatert diagnose. Ikke alle blir automatisk koblet opp mot senteret, og de ber derfor om at alle som har fått en mastcellediagnose om å ta kontakt.

Du finner kontaktinformasjon til senteret her.