Hva er mastceller?


Mastceller (MC) er immunsystemceller, og de finnes hos alle mennesker, og i nesten alle kroppens organer.


De spiller mange komplekse og kritiske roller for å holde oss friske. De positive rollene de spiller, inkluderer å beskytte oss mot infeksjon og hjelpe kroppen vår ved å delta i den inflammatoriske prosessen.


Mastceller, eller mastocytter, er en type bevegelige bindevevsceller som er 20-30 µm store. ( µm = mikrometer 1µm = 0,001mm)

Det er flest mastceller nær blodårer og lymfeårer, nerveender og i hud og slimhinner.De finnes også i blodet, som en type hvite blodceller. (Basofile leukocytter)Mastcellene utvikles fra umodne celler i benmargen, og transporteres med blodet ut i kroppen, der de fester seg og modnes.


Mastcellene deler seg ikke etter at de er modnet ute i kroppen, slik kreftceller gjør. Mastcellene beholder også sin normale funksjon, i motsetning til mange kreftceller.


Mastcellene deltar i kroppens immunforsvar, og finnes særlig langs kapillærene (de minste blodårene i kroppen) i løst bindevev som tarmveggen, luftveienen, i lærhuden (det mellomste hudlaget ) og i granulasjonsvev (sårvev).Mastceller aktiveres vanligvis ved forskjellige typer skader, eller ved allergi. Hos pasienter med mastcelle relaterte diagnoser aktiveres cellene for ofte og mye, og ofte uten en innlysende grunn.

Mastceller produserer flere stoffer som vanligvis virker i kroppens forsvars-, infeksjons- og reguleringssystemer, da de virker sammen med hvite blodlegemer og vev.

Mastceller er imidlertid også involvert i allergiske reaksjoner, fra den lille hevelsen som oppstår etter et myggstikk til en livstruende, fullverdig anafylaksi. Mastceller har i seg små sekker, eller granuler, omgitt av membraner. (Figur 1).


Posene inneholder mange forskjellige typer stoffer kalt mediatorer, som deltar i alle rollene ovenfor, inkludert allergisk respons og anafylaksi. Mediatorene frigjøres selektivt når det er en allergisk eller mastcellebasert reaksjon. (Figur 2.)Figur 1

Figur 2

Hva gjør mastcellene?


Mastcellene danner stoffer som enten skilles ut i blodet, eller ut i vevet rundt cellen.
Noen av stoffene lagres i små "bobler" inne i cellen, mens andre stoffer dannes etter behov.


Mastcellene kan begynne å produsere stoffer når de påvirkes av stoffer som er fremmede for kroppen. Det kan være bakterier, legemidler, kjemiske stoffer eller fysiske faktorer (se liste nedenfor). Stress, sterke følelsesreaksjoner og østrogen kan forsterke effekten.

Stoffene som finnes inne i cellen (f. eks. histamin og heparin) kan slippes ut øyeblikkelig etter stimulering av cellen. Disse stoffene utløser, og delvis styrer, allergiske reaksjoner og betennelsesforandringer, og deltar i vevsdannelse og reparasjon.

De kan redusere luftstrømmen i lungene og gi økt slimdannelse.


Mastceller er med i dannelsen av proteiner (cytokiner) som reagerer med hvite blodlegemer og vevsceller for å fortsette den allergiske eller inflammatoriske prosessen.

Mastcellestimulering – hva aktiverer mastcellene?


En lang rekke stoffer og ytre påvirkning kan stimulere mastcellene. Det er stor forskjell fra pasient til pasient i hvilken grad tilstanden forverres. Som i mange andre sammenhenger er det best å forebygge ved å unngå ting en vet gir plager.

De senere årene har det vært satt fokus på insektstikk som kjent utløsende faktor. Særlig vepsestikk har gitt alvorlige reaksjoner, og har også hatt dødelig utgang.

Mange pasienter opplever reaksjoner av forskjellig alvorlighetsgrad på matvarer, men dettte har ikke vært mulig å vise gjennom forskning at stemmer. Det man vet mest om når det gjelder mat og drikke, er at alkohol sannsynligvis gir økt mastcelleaktivering.

Det er da også vanlig for mastocytosepasienter å være mer eller mindre intolerante for alkohol.

De vanligst årsakene til mastcelleaktivering: 

  • Allergener og andre immunologiske stimuli
  • Fysisk aktivitet
  • Psykisk stress
  • Fysikalske stimuli (varme, kulde, sollys, friksjon, trykk, vibrasjon)
  • Bakteriegifter
  • Insekt- og slangegifter
  • Innvollsmark, brennmaneter, hummer
  • Polymerer (dextran)
  • Medikamenter (ASA (Globoid*) Albyl-E*, alkohol, kodein, petidin, morfin, polymyxin B, amfotericin B, kinin, rtg-kontrastmidler, skopolamin, decamethon, reserpin, gallamin, muskelrelaksantia)

 


Tegningene viser en stimulert mastcelle i ferd med å slippe ut celleinnhold (degranulere).